Crédit Coopératif

ដៃគូរបស់អង្គការ WWF France, CréditCoopératifផ្តល់ជូននូវផលិតផលធនាគារដែលអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនរបស់ខ្លួនធ្វើសកម្មភាពដើម្បីបរិស្ថានតាមរយៈផលិតផលសន្សំប្រាក់សាមគ្គី។