Hãy đến tham gia với chúng tôi tại các sự kiện sắp tới của chúng tôi

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là văn bản giả của ngành in ấn và sắp chữ. Lorem Ipsum đã là văn bản giả tiêu chuẩn của ngành kể từ những năm Lorem Ipsum chỉ đơn giản là văn bản giả của ngành in ấn và sắp chữ. Lorem Ipsum đã là văn bản giả tiêu chuẩn của ngành kể từ những năm Lorem Ipsum chỉ đơn giản là văn bản giả của ngành in ấn và sắp chữ. Lorem Ipsum đã là văn bản giả tiêu chuẩn của ngành kể từ những năm 1500.

Từ ngày 30/11 đến ngày 02/12/2022, cuộc họp giữa kỳ của Dự án đã được tổ chức tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.
30/11 - 02/12/2022 | Da Nang (Vietnam)
Buổi lễ được tổ chức ngày 15/9/2022 tại Trường Đại học Giao thông vận tải (Việt Nam)
15 septembre 2022 | Hà Nội (Việt Nam)
3 thành viên của Dự án PURSEA đã tham gia hội nghị quốc tế được tổ chức tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) Quy Nhơn.
19 - 21 tháng Năm 2022 | Quy Nhơn (Việt Nam)
Ngày 13 tháng 5 năm 2022, dự án PURSEA đã tổ chức một buổi toạ đàm trực tuyến về chủ đề Nghiên cứu khoa học, thu hút hơn 100 nhà quản lí, nhà khoa học Pháp, Việt Nam và Campuchia tham dự.
13 mai 2022 | à distanciel
Ngày 16/3/2022, dự án PURSEA đã tổ chức một cuộc họp toàn thể để báo cáo tiến độ thực hiện Gói công việc số 6, với sự tham gia của 18 trường thành viên của dự án.
16 mars 2022 | En distanciel

Từ ngày 22 đến 24/2/2022, dự án PURSEA đã tổ chức các buổi tham vấn độc lập dành cho từng trường, qua hình thức Zoom meetings.

22 - 24 février 2022 | En distanciel