Hãy đến tham gia với chúng tôi tại các sự kiện sắp tới của chúng tôi

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là văn bản giả của ngành in ấn và sắp chữ. Lorem Ipsum đã là văn bản giả tiêu chuẩn của ngành kể từ những năm Lorem Ipsum chỉ đơn giản là văn bản giả của ngành in ấn và sắp chữ. Lorem Ipsum đã là văn bản giả tiêu chuẩn của ngành kể từ những năm Lorem Ipsum chỉ đơn giản là văn bản giả của ngành in ấn và sắp chữ. Lorem Ipsum đã là văn bản giả tiêu chuẩn của ngành kể từ những năm 1500.

2023

Giới thiệu Sách hướng dẫn và Phương pháp PURSEA
2023 | PURSEA
Phỏng vấn các thành viên, chuyên gia và khách mời
2023 | PURSEA
Phóng sự về các hoạt động của dự án
2020 - 2023 | PURSEA

Từ ngày 06 đến ngày 08 tháng 6 năm 2023, các hội thảo đánh giá và lễ tổng kết dự án PURSEA đã diễn ra tại Viện Công nghệ Campuchia (ITC) ở Phnom Penh (Campuchia).
06-08/6/2023 | Phnompenh (Cambodge)
Ngày 16/3/2023, Hội nghị phổ biến kết quả Dự án PURSEA (Pilotage universitaire rénové dans le Sud-Est asiatique) đã được tổ chức tại Hà Nội. Chủ đề của sự kiện là xây dựng và thực hiện các chiến lược phát triển trường đại học.
16 mars 2023 | Hà Nội (Việt Nam)
Từ ngày 30/11 đến ngày 02/12/2022, cuộc họp giữa kỳ của Dự án đã được tổ chức tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.
30/11 - 02/12/2022 | Da Nang (Vietnam)