Được xuất bản trên 3 Tháng 12 2022

Từ ngày 30/11 đến ngày 02/12/2022, cuộc họp giữa kỳ của Dự án đã được tổ chức tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, với sự tham gia của điều phối viên của 14 trong số 16 trường tham gia Dự án.

Cuộc họp nhằm 3 mục tiêu: (1) báo cáo các hoạt động đã thực hiện của Gói công việc số 6 (WP6), (2) biên soạn Sách hướng dẫn của Dự án và (3) tập huấn các hoạt động tài chính của Dự án. Đây là dịp để các trường thực hiện dự án báo cáo tiến độ thực hiện các kế hoạch hành động, những khó khăn gặp phải và thảo luận các giải pháp khắc phục.

Tham gia vào dự án “Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á” là một trong những cơ hội tuyệt vời cho các trường đại học tại khu vực châu Á. Từ năm 2020, các trường đã cử những cán bộ ở cấp chiến lược của trường tham gia vào dự án. Chính đội ngũ này đã là lực lượng nòng cốt để xây dựng chiến lược của các trường. Trên cơ sở kết quả của các gói công việc số 02, 03, 04 (khảo sát và phân tích thực trạng các hoạt động trường đại học), các trường đã xây dựng chiến lược hành động ưu tiên (gói công việc số 5) và triển khai thực hiện thí điểm chiến lược ưu tiên (gói công việc số 06). Chiến lược ưu tiên được lựa chọn rất đa dạng, theo nhu cầu của từng trường. Ví dụ: Trường Đại học Giao thông Vận tải chọn phát triển các hoạt động đào tạo trực tuyến, Trường Đại học Hà Nội chọn tăng cường hoạt động nghiên cứu, nguồn nhân lực và trang thiết bị phục vụ nghiên cứu, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng chọn tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học và truyền thông…

Sau cuộc họp giữa kì, các trường tham gia dự án cũng được tập huấn nhiều công cụ quản lý triển khai kế hoạch hành động như Diagramme de Gantt để hoạch định kế hoạch, biểu mẫu theo dõi công việc, một số phần mềm quản lý dự án.

ĐỐI TÁC

facebooktwitterlinkedin

Trước

tiếp theo