Được xuất bản trên 17 Tháng 3 2022

Ngày 16/3/2022, dự án PURSEA đã tổ chức một cuộc họp toàn thể để báo cáo tiến độ thực hiện Gói công việc số 6, với sự tham gia của 18 trường thành viên của dự án.  

Trong buổi họp, các trường Đại học Việt Nam và Campuchia đã lần lượt trình bày tiến độ thực hiện các công việc trong Gói dự án số 6 (WP6), những công việc đã hoàn thành, những thuận lợi và khó khăn gặp phải, cũng như những kinh nghiệm đã rút ra trong quá trình thực hiện. Các chuyên gia đại diện cho các trường Đại học Châu Âu (Thierry Bontems, Claude-Emmanuel Leroy, Marie Lismonde, Sabine Goulin, và Sandrine Canter) đã đưa ra những ý kiến và nhận xét của họ về những kết quả bước đầu mà các trường Đại học Châu Á đã thực hiện được, cũng như đề xuất những gợi ý giúp các trường tiếp tục thực hiện WP6. 

Gói công việc số 6 (WP6) nhằm giúp các trường thành viên thực hiện các kế hoạch dài hạn đã được xây dựng trong Gói công việc số 5 (WP5), trên cơ sở tương thích với nội dung các công việc thực hiện trong các Gói công việc số 2,3,4 (WP2,3,4) và bối cảnh của từng trường. Các trường thành viên sẽ phải XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, HUY ĐỘNG đội ngũ để THỰC HIỆN kế hoạch đề ra, và sau đó ĐÁNH GIÁ và KHẲNG ĐỊNH những ảnh hưởng của các hoạt động đã thực hiện. 

Gói công việc số 6 sẽ được thực hiện trong 1,5 năm (từ tháng 12/2021 đến tháng 6/2023), với nhiều hoạt động đa dạng như: workshop chuẩn bị thực hiện các kế hoạch dài hạn, các phương pháp thực hiện và công cụ đi kèm, cùng với 2 khoá tập huấn theo chuyên đề. 

 

ĐỐI TÁC

facebooktwitterlinkedin

Trước

tiếp theo