Hội thảo liên Á
Hội thảo liên Á
Hội thảo liên Á là các cuộc họp giữa các trường Đại học trong khu vực Châu Á của dự án để đào tạo và trao đổi
Confrasie
CONFRASIE
CONFRASIE là một đối tác quan trọng của PURSEA tại khu vực Đông Nam Á
HANU
Đại học Hà Nội
Đại học Hà Nội là đơn vị điều phối của dự án PURSEA
slide de test 1
Khởi động dự án
Hội nghị khởi động dự án được tổ chức từ ngày 26 đến 28 tháng 2 năm 2020 tại khuôn viên Trường Đại học Hà Nội
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
Aucun contenu de page d'accueil n'a été créé pour l'instant. Suivre le Guide utilisateur pour démarrer la construction de votre site.

Thông qua sự hỗ trợ của chương trình ERASMUS +, dự án PURSEA nhằm mục đích đúc kết những kiến ​​thức và công cụ về quản trị đại học nhằm đáp ứng những thách thức mà các trường đại học châu Á phải đối mặt, từ việc xác định chiến lược phát triển đến thực hiện kế hoạch hành động, dựa trên việc xây dựng các phương pháp luận chặt chẽ kèm theo các công cụ liên quan.

 

Sự kiện

Sự kiện

Ngày 13 tháng 5 năm 2022, dự án PURSEA đã tổ chức một buổi toạ đàm trực tuyến về chủ đề Nghiên cứu khoa học, thu hút hơn 100 nhà quản lí, nhà khoa học Pháp, Việt Nam và Campuchia tham dự.
13 mai 2022 | à distanciel
Ngày 16/3/2022, dự án PURSEA đã tổ chức một cuộc họp toàn thể để báo cáo tiến độ thực hiện Gói công việc số 6, với sự tham gia của 18 trường thành viên của dự án.
16 mars 2022 | En distanciel

Sự kiện

Ngày 16/3/2023, Hội nghị phổ biến kết quả Dự án PURSEA (Pilotage universitaire rénové dans le Sud-Est asiatique) đã được tổ chức tại Hà Nội. Chủ đề của sự kiện là xây dựng và thực hiện các chiến lược phát triển trường đại học.
16 mars 2023 | Hà Nội (Việt Nam)

Tin tức

TIN TỨC

Tin tức

FAQ

?

Tôi có thể trở thành thành viên của PURSEA không?
+
PURSEA là một dự án của Châu Âu với các thành viên sáng lập được Liên minh Châu Âu công nhận là các bên liên quan cam kết đạt được các mục tiêu của dự án. Do đó, không thể trở thành thành viên đầy đủ của dự án, nhưng khả năng hợp tác với các bên thứ ba được lên kế hoạch như một phần mở rộng của dự án cho các đối tác sau khi kết thúc dự án vào năm 2023.
Đối tác của dự án là ai?
+

Các đối tác chính của dự án bao gồm Cơ quan Đại học Pháp ngữ, Confrasie, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Việt Nam, Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia mà Hội đồng Hiệu trưởng Campuchia (RCC) trực thuộc.

Khối thẻ đám mây

  • Tổng khách thăm: 1644114
  • Số khách thăm không trùng lắp: 43043