logo Université d’Hanoï
Đại học Hà Nội (HANU)
Giới thiệu

HANU là trường đại học công lập được thành lập năm 1959. Trường có 4 lĩnh vực đào tạo: ngôn ngữ học, quản lý, nghiên cứu quốc tế và công nghệ thông tin. HANU đào tạo khoảng 8.600 sinh viên ở ba cấp độ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ thông qua 35 chương trình đào tạo.

Từ năm 2015, HANU đã và đang triển khai Chương trình thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động (còn gọi là Đề án Tự chủ giáo dục đại học) theo Quyết định số 377 / QĐ-TTg ngày 20/7 của Thủ tướng Chính phủ. 3/2015. Giáo dục đại học là định hướng chiến lược quan trọng của giáo dục Việt Nam, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quản trị đại học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên 3 lĩnh vực chính: đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng, đẩy mạnh hội nhập khu vực và quốc tế. của các trường đại học Việt Nam.

Để đạt được tự chủ đại học, quản trị sẽ là lĩnh vực đầu tiên cần có sự can thiệp. Các trường đại học Việt Nam nói chung và HANU nói riêng sẽ phải chuyển từ hoạt động theo kế hoạch hàng năm do nhà nước hỗ trợ sang kế hoạch phát triển chiến lược dài hạn, trung hạn và ngắn hạn với 100% vốn chủ sở hữu.

Trong ba năm thử nghiệm này, từ năm 2017 đến năm 2018, HANU đã thực hiện bốn dự án lớn, bao gồm một dự án với AUF và ba dự án KA2 Erasmus +:

  • “Tích hợp cách tiếp cận chất lượng vào quản trị cao hơn” do AUF và HANU đồng tài trợ để áp dụng hai hướng dẫn của cách tiếp cận chất lượng trong đổi mới quản trị trường đại học;
  • "Du lịch" (tham chiếu 561656-CNTT) để cải thiện khả năng tuyển dụng của sinh viên tốt nghiệp,
  • "MarcoPolo" (9574027-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP) nhằm mục đích tăng cường hợp tác quốc tế của các trường đại học ở Đông Nam Á và
  • “Active Learning in Engineering Education” (586297/2017) tập trung vào việc đào tạo tích cực các kỹ sư.

HANU đã sử dụng những kinh nghiệm này để hỗ trợ dự án PURSEA và điều phối dự án này với AUF để chia sẻ kinh nghiệm của mình trong nhóm và điều chỉnh kết quả của các dự án khác nhau mà nó được hưởng lợi để phục vụ quản trị đổi mới và hiệu quả.

Vai trò trong dự án

Đại học Hà Nội đang điều phối dự án PURSEA với AUF.

  • P1 là cơ quan đệ trình và chịu trách nhiệm điều phối khoa học và giáo dục của dự án.
  • P1 là đồng lãnh đạo của WP1 và WP10 với AUF.
  • P1 hỗ trợ P18 (Đại học Bordeaux Montaigne) trong việc triển khai WP 9
  • P1 là một phần của Văn phòng Thực thi (BE), Ủy ban Lãnh đạo WP (CoWoP) và Ban Chỉ đạo (CoPil).
  • P1 tổ chức sự kiện khởi động và CoPil, và CoWop đầu tiên tại Hà Nội.
Ban dự án nội bộ

HANU là trường đại học công lập được thành lập năm 1959. Trường có 4 lĩnh vực đào tạo: ngôn ngữ học, quản lý, nghiên cứu quốc tế và công nghệ thông tin.

đội

đội