Đại học Kiến trúc Hà Nội - Việt Nam (UAH)
Giới thiệu

Được thành lập vào năm 1969, Đại học Kiến trúc Hà Nội (HAU) là trường đại học kiến ​​trúc đầu tiên của Việt Nam. Ngày nay, trường quy tụ 11.000 sinh viên với 2.000 sinh viên tốt nghiệp mỗi năm, 410 giáo viên, 380 nhân viên kỹ thuật và hành chính xung quanh 9 khoa: kiến ​​trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn, kỹ thuật dân dụng, quản lý đô thị, kỹ thuật hạ tầng và môi trường đô thị, thiết kế nội thất và mỹ thuật, sau đại học đào tạo, khoa học máy tính và công nghệ ứng dụng.

Sau 20 năm hợp tác hiệu quả, vào ngày 12 tháng 11 năm 2018, một thỏa thuận khung liên cơ sở đã được ký kết giữa Bộ Văn hóa (Pháp), các trường đại học quốc gia về kiến ​​trúc (và cảnh quan) của Paris-Belleville, Normandy, Bordeaux và Toulouse và HAU. Mục tiêu của thỏa thuận này là cùng nhau xây dựng chương trình phân bổ bằng tiếng Pháp của loại Bằng-Thạc sĩ-Tiến sĩ.

Tiếp nối sự năng động của các trường đại học trong nước, giống như tất cả các trường đại học, HAU được yêu cầu chuẩn bị các quan điểm về trao quyền, mong muốn được công nhận về mặt học thuật và khoa học ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế. Năm 2018, nhờ sự hỗ trợ của AUF, HAU bắt đầu triển khai dự án “Hỗ trợ tăng cường quản trị đại học liên quan đến tiếp cận chất lượng”. Do đó, sự phát triển của hợp tác quốc tế là một trục chính trong việc củng cố chất lượng của trường đại học, mặt khác, các khóa học LMD nói tiếng Pháp sẽ là những người đầu tiên thử nghiệm phương pháp tiếp cận chất lượng. Trong bối cảnh mới, việc xây dựng và thực hiện quy hoạch chiến lược phát triển là vấn đề hàng đầu của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Vai trò trong dự án

HAU hỗ trợ WP5 với sự hợp tác của Đại học Lorraine. WP5 là một phát triển chiến lược WP: một thiết bị lập kế hoạch chiến lược thông qua việc thực hiện các kế hoạch hành động hoạt động của mỗi HEI. Sự tham gia của HAU, thông qua các kỹ năng quốc tế trong giáo dục đại học và nghiên cứu, có thể đóng góp vào việc xây dựng các kế hoạch phát triển chiến lược của các HEI đối tác.

HAU cùng với P1-HANU tổ chức các cuộc họp của ủy ban nội bộ của các nhóm dự án tại Hà Nội như một phần của Chuỗi khởi động 1.

đội

Việt Nam
Khanh Toan VUONG
Chịu trách nhiệm về thành phần giáo dục của dự án
Metstest@yopmail.com
homme
Việt Nam
Thi Binh NGO
Nhân viên kế toán dự án
Metstest@yopmail.com
femme
Việt Nam
Hoang Diep VU
Trưởng Văn phòng Đảm bảo Chất lượng
Metstest@yopmail.com
femme
Việt Nam
Bich Thuy LE
Quản lý thông tin liên lạc
Metstest@yopmail.com
femme
Việt Nam
Thi My Hanh NGUYEN Thi My Hanh
Chịu trách nhiệm về phần hành chính của dự án
Metstest@yopmail.com
femme
Việt Nam
Anh Tuan NGUYEN
Giảng viên Khoa Kinh tế tại UED
Metstest@yopmail.com
homme
Việt Nam
Dinh Hung NGUYEN
Chịu trách nhiệm về phần tài chính của dự án
Metstest@yopmail.com
homme
Việt Nam
Ha Phuong TRINH
Điều phối viên dự án
Metstest@yopmail.com
femme

đội

Việt Nam
Khanh Toan VUONG
Chịu trách nhiệm về thành phần giáo dục của dự án
Metstest@yopmail.com
homme
Việt Nam
Thi Binh NGO
Nhân viên kế toán dự án
Metstest@yopmail.com
femme
Việt Nam
Hoang Diep VU
Trưởng Văn phòng Đảm bảo Chất lượng
Metstest@yopmail.com
femme
Việt Nam
Bich Thuy LE
Quản lý thông tin liên lạc
Metstest@yopmail.com
femme
Việt Nam
Ha Phuong TRINH
Điều phối viên dự án
Metstest@yopmail.com
femme
Việt Nam
Anh Tuan NGUYEN
Giảng viên Khoa Kinh tế tại UED
Metstest@yopmail.com
homme
Việt Nam
Thi My Hanh NGUYEN Thi My Hanh
Chịu trách nhiệm về phần hành chính của dự án
Metstest@yopmail.com
femme
Việt Nam
Dinh Hung NGUYEN
Chịu trách nhiệm về phần tài chính của dự án
Metstest@yopmail.com
homme