Trường Đại học Kinh tế Luật - Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, Thành phố - Việt Nam (UED)
Giới thiệu

Trường Đại học Kinh tế - Luật (UED), thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG TP.HCM), là cơ sở giáo dục đại học đồng thời là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chất lượng cao về kinh tế, luật. , công nghệ và quản lý tại Việt Nam.

Thông qua việc cung cấp giáo dục cho tất cả các cấp độ (LMD), UED đã đạt được danh tiếng là một tổ chức duy trì các tiêu chuẩn học tập chất lượng cao với việc ghi danh vào UED những sinh viên xuất sắc nhất.

UED đã triển khai các chương trình nghiên cứu trong một số lĩnh vực với trọng tâm là đổi mới sáng tạo cũng như các dự án phát triển có kết quả mong đợi nhằm thúc đẩy các tiêu chuẩn và quy chuẩn trong giảng dạy, học tập và chuyển giao công nghệ vì lợi ích của xã hội.

UED dành một phần lớn ngân sách để thành lập các trung tâm nghiên cứu khác nhau, cung cấp cho giảng viên và người học những dữ liệu chắc chắn và đáng tin cậy cho nghiên cứu của họ.

Để thực hiện sứ mệnh và tầm nhìn của mình, UED xác định nâng cao năng lực quản trị đại học là một trong những mục đích chính của mình, trong đó tập trung vào các hoạt động sau đây là nhiệm vụ quan trọng nhất: tăng cường nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo và nghiên cứu; cải tiến quy trình hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động giảng dạy; tăng cường hợp tác quốc tế trong các chương trình đào tạo và nghiên cứu; xây dựng và cấu trúc hệ thống nội bộ theo cách tiếp cận chất lượng của UED.

Vai trò trong dự án

EDU tham gia vào các hoạt động lập kế hoạch của chương trình làm việc với sự cộng tác chặt chẽ với các đối tác khác để đảm bảo rằng các gói công việc được hoàn thành một cách hiệu quả bởi các đối tác có trách nhiệm.

UED mong muốn, bằng cách tham gia vào dự án này, tăng cường năng lực quản lý và nghiên cứu cũng như củng cố các hành động của mình nhằm hướng tới quyền tự chủ của mình trong tương lai gần.

đội

Việt Nam
Ngoc Dien NGUYEN
Phó Hiệu trưởng
Metstest@yopmail.com
homme

đội

Việt Nam
Ngoc Dien NGUYEN
Phó Hiệu trưởng
Metstest@yopmail.com
homme