Agence Universalitaire de la francophonie, phái đoàn chịu trách nhiệm về quan hệ với Liên minh Châu Âu (AUF-ASBL)
Giới thiệu

Phái đoàn phụ trách các mối quan hệ với Liên minh Châu Âu về các cơ quan đại diện cho người Pháp ngữ (AUF) được thành lập vào năm 1995 tại Bỉ. Đó là một hiệp hội phi lợi nhuận (ASBL của Bỉ). AUF là hiệp hội các tổ chức giáo dục đại học hiện tập hợp 909 cơ sở thành viên sử dụng tiếng Pháp tại 113 quốc gia.

Trong khi tôn trọng sự đa dạng của các nền văn hóa và ngôn ngữ, AUF hành động vì một Tổ chức Pháp ngữ đại học cam kết phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa của các xã hội. Theo chiến lược 2017-2021, nó hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học và nghiên cứu đáp ứng 3 thách thức lớn: chất lượng đào tạo, nghiên cứu và quản trị đại học; hội nhập nghề nghiệp và khả năng làm việc của sinh viên tốt nghiệp; sự tham gia vào sự phát triển chung của xã hội.

AUF thúc đẩy sự đoàn kết giữa giáo dục đại học và các cơ sở nghiên cứu để thực hiện các dự án chuyển đổi cụ thể hệ thống đại học. Nó hợp tác với nhiều đối tác: các công ty tư nhân và các quỹ của họ, các bang và chính phủ, các cơ quan viện trợ phát triển quốc gia, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và các hiệp hội học thuật, khoa học và văn hóa. Các nhóm của nó trên khắp thế giới cung cấp dịch vụ theo dõi và tư vấn cho việc thiết kế và giám sát các dự án, tạo điều kiện chia sẻ các thực tiễn tốt, chuyên môn và đổi mới

Như vậy, AUF đang thực hiện các dự án nhằm tăng cường năng lực của các cơ sở giáo dục đại học. Nó được các đối tác coi là đối tác tự nguyện và liên kết của Châu Âu, Việt Nam và Campuchia, xoay quanh sự đổi mới, chuyên môn và quan hệ đối tác. Được các thành viên công nhận về tính minh bạch trong quản lý khoa học và tài chính, nó có một đội ngũ được đào tạo về quản lý các dự án quốc tế.

Đối với sự đồng điều phối của dự án PURSEA và triển khai các hoạt động của dự án tại các quốc gia hưởng lợi là Việt Nam và Campuchia, dự án huy động các cơ quan trực thuộc AUF trong khu vực như các đơn vị trực thuộc.

Vai trò trong dự án

AUF-ASBL (P2) đảm bảo sự phối hợp hành chính, tài chính và hoạt động của dự án với AUF-DRAP (P3).

P2 huy động một người từ nhóm của mình ở Brussels có nhiệm vụ:

  • Trở thành người dẫn đầu với P3 về WP1 và WP10
  • Đảm bảo tuân thủ các chính sách, tiêu chuẩn và thủ tục có hiệu lực ở cấp độ EU
  • Giao tiếp với đại diện của EACEA và theo dõi các yêu cầu hành chính và tài chính của họ
  • Tham gia sản xuất các báo cáo kỹ thuật và tài chính (trung gian và cuối cùng)
  • Đồng điều phối các ban dự án;
  • Hỗ trợ giám đốc dự án tại Hà Nội trong việc giám sát tài chính của dự án nhằm kiểm toán tài chính năm thứ 3.
    • Cung cấp hỗ trợ cho việc thực hiện dự án, trong các khía cạnh hoạt động và khoa học của nó, thông qua đào tạo và hội thảo;
  • Là một phần của BE, CoPil, CoWoP và CIP.

đội

đội