Dự án khởi đầu
Titre menu
Dự án khởi đầu

Mục tiêu

Mục tiêu

Nhận thức về dự án và thực hiện các quy tắc quản lý

Sự miêu tả

Sự miêu tả

Trọng tâm của gói hoạt động này là cuộc họp Khởi động bao gồm tất cả các hoạt động chuẩn bị cần thiết cho việc thí điểm và thực hiện hiệu quả dự án.

Khởi động lần này là cơ hội để tổ chức các ủy ban đầu tiên: Ủy ban chỉ đạo (CoPil), Ủy ban lãnh đạo WP (CoWoP), Ủy ban dự án nội bộ (CIP) và để tập hợp tất cả các bên liên quan trong một hội thảo nâng cao nhận thức về dự án PURSEA.

Cuộc họp này cũng là cơ hội để thiết lập khuôn khổ quản lý dự án bằng cách đào tạo các trưởng nhóm, những người tạo nên CIP, về các thủ tục hành chính và tài chính của EU.

Các phương thức giao tiếp bên trong và bên ngoài bao gồm thiết kế trang web và nền tảng có sự tham gia cũng được trình bày tại thời điểm ra mắt.

Việc tổ chức các nhiệm vụ được mô tả dưới đây sẽ được trình tự trong các hội nghị, hội thảo đào tạo và thời gian thảo luận do các đối tác khác nhau chủ trì để phù hợp hơn về nội dung và mục tiêu.

Nhiệm vụ

 1. Hội thảo khởi động

  Hội thảo ra mắt được tổ chức tại Hà Nội trong 2 ngày. Nó quy tụ các đối tác chính và các đối tác liên kết, cụ thể là Hiệu trưởng trường đại học và các quan chức cấp bộ trưởng.

  Trong buổi ra mắt, kế hoạch hoạt động trong 3 năm của dự án và phân bổ ngân sách giữa các đối tác đã được xác nhận.

  3 ủy ban, CoPil, CoWoP và CIP, được thành lập với các thành viên tương ứng và tổ chức các cuộc họp đầu tiên sau hội nghị khai mạc.

  Dự kiến, các hội nghị này sẽ được dịch sang ba thứ tiếng Việt, Campuchia và Pháp, nhờ một hệ thống phiên dịch đồng thời trong cabin.

 2. Đào tạo về các quy tắc hành chính và tài chính của dự án

  Các công cụ quản lý được xác định ở phía trên của dự án và sổ tay các thủ tục xác định các quy tắc quản lý được soạn thảo bởi P2. Các công cụ này được trình bày trong một ngày đào tạo cho các thành viên CIP để sử dụng tối ưu. Nó được tổ chức sau 2 ngày ra mắt. Đào tạo này bao gồm một thành phần đảm bảo chất lượng.

 3. Thỏa thuận đối tác trong tập đoàn

  Vào cuối hội thảo khởi động, các thỏa thuận đối tác khung được điều chỉnh và gửi chữ ký cho tất cả các đối tác.

Sự phối hợp

Sự phối hợp

Những người tham gia

Tất cả các đối tác đều tham gia

Tous les participants